Ábrajegyzék


Kezdölap  Elözö  Következö


1. ábra  
Ritmuszavarok - 3. --- Supraventrikularis extrasystolia  
A nyíl a junctionalis ES-t mutatja.  
 
2. ábra  
Ritmuszavarok - 4. --- Supraventricularis tachycardia  
Reguláris keskeny QRS tachycardia. Sinus P-hullámok nem láthatóak a QRS-ek elõtt.  
 
3. ábra  
Ritmuszavarok - 4. --- Supraventricularis tachycardia  
Carotis masszázs alatt változó blokkarányú pitvari tachycardia látszik.  
 
4. ábra  
Ritmuszavarok - 6. --- Pitvarlebegés / fibrilláció  
Klasszikus, I. típusú pitvarlebegés.  
 
5. ábra  
Ritmuszavarok - 6. --- Pitvarlebegés / fibrilláció  
Pitvarfibrillatio inkomplett jobb Tawara szárblokkal.  
 
6. ábra  
Ritmuszavarok - 6. --- Pitvarlebegés / fibrilláció  
Reguláris supraventrikuláris tachycardia. Carotis masszázs hatására az F-hullámok láthatóvá válnak. Ennek hátterében 2:1-es levezetésû pitvarlebegés áll.  
 
7. ábra  
Ritmuszavarok - 6. --- Pitvarlebegés / fibrilláció  
Fibrillo-flattern és korábban implantált 2 üregû pacemaker spike-jai.  
 
8. ábra  
Ritmuszavarok - 7. --- Pitvarfibrilláció  
Pitvarfibrillációs ritmus. A V1 elvezetésben (alul) az f-hullámok irregularitása jól látható.  
 
9. ábra  
Ritmuszavarok - 8. --- Pitvarfibrillációs tachyarrhytmia  
A magas kamrai frekvenciával levezetõdõ pitvarfibrilláció pseudonormalizációt eredményez. Ábrán felül.  
 
10. ábra  
Ritmuszavarok - 9. --- Pitvarfibrillációs bradicardia (pitvarfibrillációs bradyarrhythmia)  
Bradyarrhythmiás pitvarfibrilláció. A nyilak a jobb Tawara szárblokk mintájú pótritmust jelzik.  
 
11. ábra  
Ritmuszavarok - 10. --- Supraventricularis tachycardiás roham  
Paroxysmalis supraventricularis tachycardia, rejtett járulékos köteg miatt. A nyilak a pitvari és kamrai ES-t mutatják, amik a PSVT-t beindítják.  
 
12. ábra  
Ritmuszavarok - 11. --- Kamrai extrasystolia  
Változó kapcsolási idejû kamrai ES-k.  
 
13. ábra  
Ritmuszavarok - 11. --- Kamrai extrasystolia  
Supraventrikularis ES jobb Tawara szárblokkos aberráns vezetéssel.  
 
14. ábra  
Ritmuszavarok - 12. --- Bigeminia  
Inferior acut myocardialis infarctushoz társuló kamrai bigeminia.  
 
15. ábra  
Ritmuszavarok - 13. --- Többgócú kamrai extrasystolia  
Régi inferior infarctus és többgócú VES-k  
 
16. ábra  
Ritmuszavarok - 14. --- Kamrai ES sorozat  
Repetitiv nem tartós kamrai tachycardia (nSVT).  
 
17. ábra  
Ritmuszavarok - 15. --- Kamrai tachycardia  
A nyíl a monomorf kamrai tachycardia megszûnését jelenõ levezetett ütést mutatja.  
 
18. ábra  
Ritmuszavarok - 16. --- Kamrai tachycardia  
Az ábrán látható monomorf széles QRS-û tachycardia kamrai eredetét az alábbiak bizonyítják:  
 
19. ábra  
Ritmuszavarok - 18. --- Korai kamrai ES (R on T)  
Akut inferior infarctushoz társuló VES-k. A korai VES-k a T-hullámra "ütnek".  
 
20. ábra  
Ritmuszavarok - 19. --- Sinus bradikardia  
Kezdõdõ inferior infarctushoz társuló jelentõs sinus bradycardia. Az utolsó ütés junctionalis pótütés.  
 
21. ábra  
Ritmuszavarok - 21. --- Nodalis ritmus  
Sinus ritmus és a sinus frekvencia csökkenésekor fellépõ nodalis ritmus (ún. isoritmiás disszociáció).  
 
22. ábra  
Ritmuszavarok - 22. --- Elsõfokú AV blokk  
I. fokú AV-blokk, amit a konstans 400 msecundumos PQ-megnyúlás jelez.  
 
23. ábra  
Ritmuszavarok - 23. --- Lehetséges harmadfokú AV blokk  
II. fokú AV-blokk és accelerált junctionalis ritmus.  
 
24. ábra  
Ritmuszavarok - 24. --- Harmadfokú AV blokk  
Komplett AV-blokk inkomplett bal Tawara szárblokkos pótritmussal.  
 
25. ábra  
Ritmuszavarok - 26. --- Változó QRS forma  
Alternáló WPW syndroma. A keskeny QRS-û ütések a normális, nem preexcitációs ütések.  
 
26. ábra  
Ritmuszavarok - 26. --- Változó QRS forma  
Frekvencia dependens bal Tawara szárblokk. Minden második korai ütésnél komplett a bal Tawara szárblokk.  
 
27. ábra  
Ritmuszavarok - 28. --- Magas szívfrekvencia  
Pitvarfibrillációs tachyarhythmia. A nyíl egy jobb Tawara szárblokkos ütésre mutat.  
 
28. ábra  
Ritmuszavarok - 30. --- Hosszú PQ  
 
 
29. ábra  
Ritmuszavarok - 32. --- P hullám nem detektálható  
Acut anteroseptalis infarctushoz társuló junctionalis pótritmus. P-hullám a QRS-k elõtt nem detektálható.  
 
30. ábra  
Ritmuszavarok - 33. --- Eltérõ formájú QRS-ek, szabályos R-R  
Alternáló WPW syndroma. A keskeny QRS-û ütések a normális, nem preexcitációs ütések.  
 
31. ábra  
Ritmuszavarok - 34. --- Váltakozó kamrai vezetési zavar  
Az alteráló széles QRS ritmus oka az alteráló jobb és bal Tawara szárblokk, anterior myocardialis infarctusban.  
 
32. ábra  
Ritmuszavarok - 35. --- Sinus ritmus, Kamrai ES?  
Intermittáló WPW syndroma. A WPW syndromában jelentkezõ delta-hullámok a palpitációs panaszok mechanizmusára hívják fel a figyelmet.  
 
33. ábra  
Ritmuszavarok - 36. --- Megnyúlt R-R  
Extrém sinus bradycardia, amit gyógyszer indukálta sino-auricularis blokk III. okozott.  
 
34. ábra  
Ritmuszavarok - 37. --- Sinus aritmia  
Respiratorikus sinus aritmia.  
 
35. ábra  
Ritmuszavarok - 37. --- Sinus aritmia  
Sinoaricularis blokk (váratlan pauza).  
 
36. ábra  
Ritmuszavarok - 37. --- Sinus aritmia  
Blokkolt pitvari ES-k utáni hosszabb pauza. A pitvari ES-ekre a pauza elõtti T-hullám deformitás utal (lásd nyilak).  
 
37. ábra  
Depolarizáció - 2. --- Balkamrai hipertrófia  
Kifejezett bal kamrai hypertrophia és strain HOCM-s nõbetegnél.  
 
38. ábra  
Depolarizáció - 7. --- Bal elsõ hemiblokk  
 
 
39. ábra  
Depolarizáció - 8. --- Kamrai vezetési zavar (Aspecifikus ingerületvezetési zavar)  
Inferior infarctushoz társuló focal blokk. Leginkább a II. elvezetésben látható a QRS terminális részének deformáltsága.  
 
40. ábra  
Depolarizáció - 8. --- Kamrai vezetési zavar (Aspecifikus ingerületvezetési zavar)  
Régi inferior infarctus és bal Tawara szárblokk okozta aspecifikus vezetési zavar.  
 
41. ábra  
Depolarizáció - 10. --- Inkomplett jobbszárblokk  
Sinus ritmus. I. fokú AV blokk és jobb Tawara szárblokk. A QRS frontalis síkú tengelyállása alapján bal anterior hemiblokk is valószínû.  
 
42. ábra  
Depolarizáció - 11. --- Bal Tawaraszár blokk  
Sinus tachycardia és komplett bal Tawara szárblokk.  
 
43. ábra  
Depolarizáció - 12. --- Jobb Tawaraszár blokk  
Jobb Tawara szárblokk esetén mindíg a V1-2 elvezetés a döntõ. Jelen esetben a pitvari ES-t követi komplett jobb Tawara szárblokk (3.ütés).  
 
44. ábra  
Depolarizáció - 13. --- Bal Tawaraszár blokk  
Sinus tachycardia és komplett bal Tawara szárblokk.  
 
45. ábra  
Depolarizáció - 15. --- Kamrai preexcitáció (WPW)  
Az ábra baloldali részén sinus ritmus. V2-6-ig jól látható delta-hullámokkal a QRS elején. Jobb oldalon PSVT alatt a QRS-ek elkeskenyednek.  
 
46. ábra  
Depolarizáció - 16. --- Inferior MI? (kóros Q: II,III vagy aVF)  
A II-III-aVF-ben az r-hullám hiánya korábbi infarctusra utal, de repolarizációs zavar már nem látható.  
 
47. ábra  
Depolarizáció - 17. --- Akut Inferior MI  
Hyperacut inferior myocardialis infarctus. II-III-aVF-ben kezdõdõ ST-eleváció és magas csúcsos T-hullámok. I - aVL - V1-2-on tükörkép jelenséggel.  
 
48. ábra  
Depolarizáció - 18. --- Újabb inferior MI (Subacut inferior MI)  
Sinus ritmus. Inferior elvezetésekben pathológiás Q-hullám már csak kisfokú ST-eleváció és negatív T-hullám látható.  
 
49. ábra  
Depolarizáció - 19. --- Régi Inferior MI  
Csak az inferior elvezetésben hiányzó r-hullámok utalnak a korábbi inferior infarctusra.  
 
50. ábra  
Depolarizáció - 21. --- Kóros Q az inferior elvezetésben (INF. MI?)  
Régi inferior infarctust utánzó WPW syndroma.  
 
51. ábra  
Depolarizáció - 24. --- Lateralis MI? (Kóros Q: I, aVL vagy V5)  
Sinus ritmus. Bal anterior hemiblokk és lateralis, régi infarctusra utaló pathológiás Q-hullámok az aVL elvezetésben.  
 
52. ábra  
Depolarizáció - 24. --- Lateralis MI? (Kóros Q: I, aVL vagy V5)  
Régi lateralis infarctust utánzó WPW syndroma.  
 
53. ábra  
Depolarizáció - 25. --- Akut lateralis MI  
ST eleváció az I-aVL elvezetésekben, hyperacut infarctusban.  
 
54. ábra  
Depolarizáció - 26. --- Újabb laterális MI (Subacut laterális MI)  
Anterolateralis acut infarctus. Az I-aVL elvézetésekben Q-hullám.  
 
55. ábra  
Depolarizáció - 27. --- Régi laterális MI  
Sinus ritmus. Bal anterior hemiblokk és lateralis, régi infarctusra utaló pathológiás Q-hullámok az aVL elvezetésben.  
 
56. ábra  
Depolarizáció - 27. --- Régi laterális MI  
Régi lateralis infarctust utánzó WPW syndroma.  
 
57. ábra  
Depolarizáció - 29. --- Kóros Q a lateral elvezetésben (Lat MI)  
Sinus ritmus. Bal anterior hemiblokk és lateralis, régi infarctusra utaló pathológiás Q-hullámok az aVL elvezetésben.  
 
58. ábra  
Depolarizáció - 30. --- Kóros Q a V2-ben (anteroseptal MI)  
Régi kiterjedt anterolateralis myocardialis infarctus. V2-ben hiányzik az r-hullám. V3-6 r-hullám redukció.  
 
59. ábra  
Depolarizáció - 30. --- Kóros Q a V2-ben (anteroseptal MI)  
Normál variáns V1-3-ban r-redukcióval, mellkasi deformitással rendelkezõ fiatal férfi betegnél.  
 
60. ábra  
Depolarizáció - 31. --- Kóros rS a V2-ben (anteroseptal MI)  
V1-3 elvezetések. V2-ben tranziens r-hullámok láthatók. Normál variáns.  
 
61. ábra  
Depolarizáció - 32. --- Akut anterior MI  
Hyperacut, kiterjedt anterior infarctus.  
 
62. ábra  
Depolarizáció - 33. --- Újabb anterior MI (Subacut anterior MI)  
Anteroseptalis infarctus. Jelentõs ST-eleváció már nincs a V1-5 elvezetésekben és a T-hullámok is negatívvá váltak.  
 
63. ábra  
Depolarizáció - 34. --- Régi anterior MI  
Pitvarfibrillációs tachyarrhytmia és régi kiterjedt anterolateralis infarctus.  
 
64. ábra  
Depolarizáció - 35. --- Kóros Q az I. elvezetésben  
Régi anterior infarctusra utaló q-hullám kiszélesedése az I. elvezetésben.  
 
65. ábra  
Depolarizáció - 35. --- Kóros Q az I. elvezetésben  
Régi lateralis infarctust utánzó WPW syndroma.  
 
66. ábra  
Depolarizáció - 37. --- Kóros Q a III. elvezetésben  
Pseudoinfarctusos Q-hullám WPW syndromában.  
 
67. ábra  
Depolarizáció - 38. --- Kóros Q az aVF elvezetésben  
Pseudoinfarctusos Q-hullám WPW syndromában.  
 
68. ábra  
Depolarizáció - 42. --- Kóros Q s V2 elvezetésben  
Régi kiterjedt anterior MI.  
 
69. ábra  
Depolarizáció - 42. --- Kóros Q s V2 elvezetésben  
Normál variáns V1-3 elvezetésekben r-redukció.  
 
70. ábra  
Depolarizáció - 44. --- Enyhén kiszélesedett QRS  
A QRS kiszélesedésének oka jelen esetben az inkomplett jobb Tawara szárblokk.  
 
71. ábra  
Depolarizáció - 44. --- Enyhén kiszélesedett QRS  
Inferior infarctushoz társuló focal blokk. Leginkább a II. elvezetésben látható a QRS terminális részének deformáltsága.  
 
72. ábra  
Depolarizáció - 45. --- Aspecifikus ingerületvezetési zavar  
Régi inferior infarctus és bal Tawara szárblokk okozta aspecifikus vezetési zavar.  
 
73. ábra  
Repolarizáció - 2. --- ST eleváció az inferior elvezetésekben, MI  
Hyperacut inferior infarctus.  
 
74. ábra  
Repolarizáció - 3. --- Inferior elvezetésekben jelentkezõ ST-depresszió  
Diffúz, horizontális ST-depresszió acut coronaria syndromában.  
 
75. ábra  
Repolarizáció - 4. --- Inferior elvezetésekben jelentkezõ magas T  
Az inferior elvezetésekben jelentkezõ magas T-hullám a hyperacut inferior infarctus kezdõdõ jele. Vedd észre az I-aVL-ben lévõ tükörkép ST-T eltérésekor.  
 
 
76. ábra  
Repolarizáció - 5. --- Inferior elvezetésekben jelentkezõ negatív T  
Non Q infarctus és Wenckebach típusú AV-blokk.  
 
77. ábra  
Repolarizáció - 6. --- ST eleváció a lateralis elvezetésekben, MI  
Sinus ritmus I-aVL elvezetésekben 1 mm-t meghaladó ST-eleváció és az inferior elvezetésekben tükörkép ST-depresszió. Akut lateralis régiót érintõ AMI.  
 
78. ábra  
Repolarizáció - 7. --- Lateralis elvezetésekben jelentkezõ ST-depresszió  
Myocardialis ischaemiára utaló tranziens horizontális, 1 mm-esST-depresszió, az aVL elvezetésben.  
 
79. ábra  
Repolarizáció - 7. --- Lateralis elvezetésekben jelentkezõ ST-depresszió  
Inferior AMI tükörképeként jelentkezõ ST-depresszió az aVL elvezetésben.  
 
80. ábra  
Repolarizáció - 10. --- Anteroseptalis ST elevacio  
Kiterjedt anterior myocardialis infarctus.  
 
81. ábra  
Repolarizáció - 11. --- Anteroseptalis elvezetésekben jelentkezõ ST-depresszió  
Posterobasalis infarctusban jelentkezõ tükörkép ST-depresszió az anteroseptalis elvezetésekben.  
 
82. ábra  
Repolarizáció - 12. --- Anteroseptalis elvezetésekben jelentkezõ negatív T  
Mellkasi fájdalmat követõ negatív T-hullámok az anterolateralis elvezetésekben, proximalis LAD subtotalis occlusioban.  
 
83. ábra  
Repolarizáció - 13. --- Szignifikáns ST eleváció: I  
ST elevatio az I. elvezetésben acut infarctusban.  
 
84. ábra  
Repolarizáció - 14. --- Szignifikáns ST depresszió: I  
Hypertoniás beteg. Negatív coronarographia. Az I. elvezetésben jelentkezõ negatív T-hullám a bal kamrai nyomás terhelés EKG jele.  
 
85. ábra  
Repolarizáció - 16. --- Szignifikáns ST eleváció: II  
Szignifikáns ST-eleváció inferior myocardialis infarctusban.  
 
86. ábra  
Repolarizáció - 16. --- Szignifikáns ST eleváció: II  
Pericarditisben jelentkezõ típusos ST-eleváció és PR-szakasz depresszió.  
 
87. ábra  
Repolarizáció - 17. --- Szignifikáns ST depresszió: II  
Extensív anterior infarctusban jelentkezõ tükörkép ST-depresszió az inferior elvezetésekben.  
 
88. ábra  
Repolarizáció - 19. --- Szignifikáns ST eleváció: III  
Pitvarfibrilláció és inferior acut myocardialis infarctusra utaló EKG eltérések a III. elvezetésben.  
 
89. ábra  
Repolarizáció - 20. --- Szignifikáns ST depresszió: III  
Sinus ritmus és jelentõs ST-depresszió, ami horizontális-descendáló karaktert mutat.  
 
90. ábra  
Repolarizáció - 21. --- Negativ T hullám: III  
Negatív T-hullámok nonQ-myocardiális infarctusban.  
 
91. ábra  
Repolarizáció - 22. --- Szignifikáns ST eleváció: aVL  
Acut lateralis infarctus aVL-ben szignifikáns ST-elevációval.  
 
92. ábra  
Repolarizáció - 23. --- Szignifikáns ST depresszió: aVL  
Inferior infarctushoz társuló descendáló ST-depresszió az anterolaterális elvezetéseket reprezentáló aVL-ben.  
 
93. ábra  
Repolarizáció - 24. --- Negativ T hullám: aVL  
Negatív T-hullám hypertonia okozta bal kamrai hypertrophiában.  
 
94. ábra  
Repolarizáció - 25. --- Szignifikáns ST eleváció: aVF  
Akut inferior infarctus.  
 
95. ábra  
Repolarizáció - 26. --- Szignifikáns ST depresszió: aVF  
Akut anterior cardialis infarctusban fellépõ tükörkép.  
 
96. ábra  
Repolarizáció - 27. --- Negativ T hullám: aVF  
Negatív T-hullámok nonQ-myocardialis infarctusban.  
 
97. ábra  
Repolarizáció - 28. --- Szignifikáns ST eleváció: V2  
Hyperacut anteroseptalis myocardialis infarctust reprezentáló ST-eleváció.  
 
98. ábra  
Repolarizáció - 28. --- Szignifikáns ST eleváció: V2  
Sportoló benignus repolarizációs zavara. Athletic heart syndroma. A T-hullám terminális része deformált.  
 
99. ábra  
Repolarizáció - 29. --- Szignifikáns ST depresszió: V2  
Hátsófali infarctust reprezentáló ST-depresszió az inferior infarctusban.  
 
100. ábra  
Repolarizáció - 29. --- Szignifikáns ST depresszió: V2  
Ischaemiára utaló ST-depresszió.  
 
101. ábra  
Repolarizáció - 29. --- Szignifikáns ST depresszió: V2  
Az aberránan vezetõdõ supraventruculáris ES-k után secunder repolarizációs zavarként jelentkezõ ST-depresszió.  
 
102. ábra  
Repolarizáció - 30. --- Negativ T hullám: V2  
Bal Tawara szárblokk megszünte után fellépõ negatív T-hullámok.  
 
103. ábra  
Repolarizáció - 30. --- Negativ T hullám: V2  
Fiatal sportoló secunder repolarizációs zavara. A T-hullám terminális része deformált.  
 
104. ábra  
Repolarizáció - 30. --- Negativ T hullám: V2  
Inkomplett jobb Tawara szárblokk miatti negatív T-hullámok.  
 
105. ábra  
Repolarizáció - 31. --- Szignifikáns ST eleváció: V5  
Kiterjedt antero-lateralis myocardialis infarctus.  
 
106. ábra  
Repolarizáció - 32. --- Szignifikáns ST depresszió: V5  
Bal kamrai hypertrophiahoz távolodó descendáló ST-depressziós és negatív T-hullám.  
 
107. ábra  
Repolarizáció - 33. --- Negativ T hullám: V5  
Súlyos myocardialis ischaemiára utaló negatív T-hullámok.  
 
108. ábra  
Repolarizáció - 34. --- Másodlagos ST-T változás(ok)  
Súlyos aorta stenózisban jelentkezõ balkamrai hypertrophia és strain.  
 
109. ábra  
Repolarizáció - 35. --- Alacsony T amplitúdó(k)  
Alacsony kilengések restrictiv cardiomypathiaban.  
 
110. ábra  
Repolarizáció - 36. --- Nem-specifikus T változás: magas T  
Hyperkalaemia indukálta repolarizációs zavarok. Csúcsos magas T-hullámok.  
 
111. ábra  
Repolarizáció - 37. --- Nem-specifikus T változás: negatív T  
Hypertonias beteg bal kamrai strain eltérése.  
 
112. ábra  
Repolarizáció - 37. --- Nem-specifikus T változás: negatív T  
Agyvérzést követõ gigantikus, széles alapú T-hullámok.